Probiotisk hudvård

PROBIOTISK HUDVÅRD

Då och då, med jämna mellanrum, sker vetenskapliga framsteg som förändrar vårt sätt att se på oss själva och vår omvärld.

 

De senaste vetenskapliga rönen från “The Human Microbiome Project” har förändrat vårt sätt att se på hudvård och erbjuder oss nya metoder att dämpa hudens åldrande.

 

De senaste 10 årens framsteg inom DNA-sekvensering har gjort det möjligt för oss att skilja ut vår DNA från andra organismers.

 

Resultatet revolutionerar hur vi ser på vår hälsa. ”The Human Microbiome Project” har konstaterat att hudens välbefinnande är beroende av de biljoner mikroorganismer som lever på och i din hud.

 

Vi är alla ett komplext ekosystem, en mix av mänskliga celler och mikroorganismer i harmoni. För varje mänsklig cell, så finns det 10 mikroorganismer i din kropp. Dessa mikrober är en väsentlig del av dig och bidrar starkt till ditt välbefinnande.

 

The Human Microbiome Project har konstaterat att det försiggår ett komplext samspel mellan mikroorganismerna i huden. De försvarar och skyddar huden mot skadliga patogener, de upprätthåller en effektiv barriärfunktion samt hämmar för tidigt åldrande.

 

Vi har utvecklat produkter som åstadkommer en optimal balans av mikrober som håller tillbaka åldersprocessen. Vi vill skapa en miljö på huden som är fördelaktig för de goda mikroberna så att de kan konkurrera ut de ogynsamma mikrober som påskyndar hudens åldrande. För att nå dit använder vi oss av prebiotika som ger näring åt de godartade mikroberna. Vi använder oss också av probiotika för att aktivt förändra fördelningen av mikroberna i och på huden.

 

Vi fokuserar på att behålla den mikrobiska mångfalden och hjälpa tillväxten av goda mikrober. Vi använder milda konserveringsmedel, mjuka ytaktiva ämnen och håller en Ph-nivå mellan 4 och 5 i alla våra produkter. Vi lägger särskild vikt vid att förhindra att hudens ekosystem förorenas av syntetiska kemikalier.

 

Vi är övertygade om att aktsamt skapade produkter är ett steg i rätt riktning åt mångfald, skönhet och en hållbar framtid.

Secure Payments by

Bank

 

Out of Eden AB, Vallstigen 4,

431 39, Mölndal

 

Org. nr: 556910-1800

Telefon: 031- 30 999 60

E-post: info@esseskincare.se

Copyright @ All Rights Reserved