Ecocert

CERTIFIERINGAR

Ecocert

 

Efter att ha utvärderat olika krav över hela världen, så har Esse anslutit sig till de ekologiska krav som har ställts ut av Ecocert i Frankrike.

 

Ecocert kräver en bestämd ekologisk andel och förbjuder ingredienser som de anser är skadliga eller inte hållbara. De reviderar också vår produktion på plats och försäkrar sig om att allt råmaterial går att spåra till dess ursrpung.

 

Vi lägger stor vikt vid att alla våra produkter skall vara snabbt biologiskt nedbrytbara, vilket också är ett krav från Ecocert.

 

Ecocert har också regler för förpackningar. De säkerställer att de material vi använder är säkra för konsumenten och inte läcker över till produkten över tid. De har också kontroll över hur förpackningarna kan återvinnas.

 

Ecocert har också forskat i olika "problemingredienser" De har identifierat riskabla ingredienser och har förbjudit åtskilliga som skulle kunna ha en negativ effekt på huden eller hälsan på lång sikt.

 

Vi har Ecocerts krav som en utgångspunkt, ett ramverk, när vi skall tillverka nya produkter. I de flersta fall så översitger våra produkter kraven med råge. Kraven Ecocert ställer är att produketerna skall vara minst 10% ekologiska. Våra produkter är sällan mindre än 70% ekologiska

 

Ecocert har varit ovärdeliga för oss. De har gjort det möjligt för oss att vi överträffar globala förväntningar på ekologiska produkter.

 

När du skall köpa en ekologisk produkt, kom ihåg. "om det inte är ceritfierat så är det inte ekologiskt"

Copyright @ All Rights Reserved